Vivino.sk - rodinná firmaZjednodušujeme naším zákazníkom  prístup k vínam z vybraných viníc Európy.

Naša  stránka je takpovediac slovenskou kanceláriou týchto vinárstiev a nachádza sa v začiatkoch. Zakladateľ je Ivan Spáčil s rodinou. Zabezpečením priameho dovozu a možnosťou dodávky z nášho skladu, ponúkame naším zákazníkom v každom prípade najlepšie logistické riešenie.

Neustálym sledovaním trhov dokážeme nájsť najvhodnejšie vinárstva a sprístupniť ich širokej verejnosti. Ako rodinná firma máme dlhodobú perspektívu. Našou úlohou je etablovať a neustále udržiavať európske vinárske značky na Slovensku na vysokej úrovni.