O víne

Suché, polosuché alebo sladké víno – aký je rozdiel?

Sú chutné, stredne ťažké a plné, ale aj ťažké vína so suchým až sladkým profilom. Čo však tieto chuťové dojmy znamenajú? Stupeň sladkosti vína je určený obsahom zvyškového cukru. Počas dozrievania hrozna vzniká okrem kyselín aj prirodzená fruktóza: S dozrievaním hrozna klesá kyslosť, zvyšuje sa prirodzený obsah cukru a neskôr je z neho mušt.

  • Suché víno má tradične 4 g/l (gramy na liter) zvyškového cukru. Obsah cukru sa môže zvýšiť maximálne na 9 g/l, ak je obsah kyselín maximálne o 2 g/l nižší.
  • Polosuché víno je to, ktorého obsah zvyškového cukru je medzi 9 g/l a 18 g/l. Polosuché víno má v priemere 12 g/l zvyškového cukru.
  • Polosladké víno má maximálny obsah zvyškového cukru 45 g/l.
  • Za sladké víno sa považuje víno, ktoré obsahuje viac ako 45 g/l zvyškového cukru.

Pridaj komentár